Pogoji poslovanja
1. Splošna določila
Splošni pogoji spletne trgovine mojskipass* so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o vrastvu podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
S spletno trgovino mojskipass* ( v nadaljevanju tudi »mojskipass*) upravlja podjetje Sfun d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 118A, 1000 Ljubljana, matična številka: 1600001000, davčna številka: SI61788899, ki je tudi ponudnik storitev e poslovanja.
Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine mojskipass*  pravice in obveznosti uporabnika in spletne trgovine, ter urejajo poslovni odnos med mojskipass* in kupcem.
Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani https://www.mojskipass.si/sl/splosni-pogoji.htm
Spletna trgovina mojskipass* vrši prodajo smučarskih vozovnic v imenu in za račun dobavitelja ( v nadaljevanju smučarski center ). Kot dobavitelj se smatra pravna oseba, ki je lastnik ali upravljalec posameznega smučarskega centra.
Kupec je pravna ali fizična oseba, ki opravi nakup smučarske vozovnice preko spletne trgovine mojskipass* .
Splošni pogoji se nanašajo izključno na postopek nakupa smučarskih vozovnic v  spletni trgovini mojskipass*.
Koriščenje storitev oziroma uporaba smučarskih vozovnic pri izbranem smučarskem centru pa je urejena in določena v Splošnih pogojih poslovanja posameznega smučarskega centra. Kupec se je posledično dolžan pred nakupom smučarskih vozovnic v spletni trgovini mojskipass* seznaniti  s splošnimi pogoji poslovanja izbranega smučarskega centra, ki so objavljeni na spletni strani www.mojskipass.si in na  spletni strani izbranega smučarskega centra.
2. Prodajna mesta in nakup smučarskih vozovnic
Nakup smučarskih vozovnic je mogoč samo preko spletne strani www.mojskipass.si . Podatki o smučarskih vozovnicah so pridobljeni neposredno od smučarskih centrov  in so veljavni v času nakupa posameznih smučarskih vozovnic.
Nakup smučarskih vozovnic  je mogoč za smučišča, datume in termine, kot so navedeni na  spletni strani www.mojskipass.si.
Podatki o vrstah in cenah smučarskih vozovnic se lahko kadarkoli, brez predhodne najave spremenijo zaradi razlogov na strani  posameznega smučarskega centra, vendar pa so za kupca veljavni, za spletno trgovino mojskipass*  pa zavezujoči podatki o vrstah in cenah posameznih smučarskih vozovnic, kot so objavljeni v trenutku oprave nakupa na spletni strani www.mojskipass.si .
 
3. Cene smučarskih vozovnic
Spletna trgovina mojskipass*  omogoča nakup več različnih  vrst in tipov smučarskih vozovnic izbranih smučarskih centrov..
Končna cena nakupa smučarskih vozovnic se izračuna na osnovi obveznih  podatkov, ki jih v postopku nakupa  v spletni trgovini mojskipass* vnese kupec. Za obvezne  podatke se smatrajo naslednji podatki:
 • izbira smučarskega centra
 • datum koriščenja smučarske vozovnice
 • ime in priimek osebe, ki bo koristila smučarsko vozovnico
 • rojstni podatki osebe, ki bo koristila smučarsko vozovnico
 • izbira tipa smučarske vozovnice
 • način prevzema izbrane smučarske vozovnice
 • naslov stalnega prebivališča
 • naslov elektronske pošte
Končna cena je za kupca veljavna in za spletno trgovino mojskipass* obvezujoča takrat, ko kupec izvede plačilo.
Kupoprodajna pogodba med mojskipass* in kupcem je v spletni trgovini mojskipass* sklenjena v trenutku, ko mojskipass* pošlje kupcu prvo elektronsko sporočilo  s potrditvijo nakupa.
Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.
Kupoprodajna pogodba ( t.j. prvo elektronsko sporočilo s potrditvijo nakupa) je v elektronski obliki shranjena na strežniku spletne trgovine mojskipass*, kupec pa ima dostop do potrditve nakupa na spletni povezavi, ki jo prejme v prvem elektronskem sporočilu s potrditvijo nakupa.
 V vse  cene smučarskih vozovnic je vključen davek na dodano vrednost (ddv).
 
4. Načini plačila 
Spletna trgovina mojskipass* omogoča naslednje načine plačila:
 • s plačilno oziroma kreditno kartico ( Mastercard, Visa )
 • izjemoma si pri posameznih naročilih zadržujemo pravico do plačila po ponudbi/predračunu

 
 
5. Način prevzema in  koriščenja smučarskih vozovnic
Kupec  v postopku nakupa v spletni trgovini mojskipass* sam izbere način prevzema naročenih/kupljenih smučarskih vozovnic.
 • Prevzem smučarskih vozovnic z  elektronskim medijem Skidata ali Axess ( v nadaljevanju K card). Postopek prevzema s K- card je mogoč samo pri določenih smučarskih vozovnicah in na način, ki je naveden na spletni strani www.mojskipass.si
 • Prevzem smučarskih vozovnic z voucherjem, ki ga kupec prevzame preko spletne povezave , ki je del prvega elektronskega sporočila, ki ga prejme kupec ob oddaji naročila.
V spletni trgovini mojskipass* je na povezavi xxxxx objavljen spisek vseh smučarskih centrov in način prevzema smučarskih vozovnic.
6. Odstop od nakupa
Kupec ima pravico do odstopa od nakupa  do 48 ur  pred dejanskim datumom koriščenja smučarske vozovnice, ki je naveden v kupoprodajni pogodbi ( t.j. prvo eletronsko sporočilo s potrditvijo nakupa). O odstopu od kupoprodajne pogodbe kupec sporoči na e naslov prodajalca:  prodaja@mojskipass.si . Zahtevek kupca za odstop od nakupa mora vsebovati naslednje podatke:
 • navedbo razloga za odstop od nakupa;
 • ime in priimek ter naslov prebivališča kupca;
 • številka transakcijskega računa kupca;
 • kodo oz. številko voucherja ter naziv smučarske vozovnice;
 • potrdilo o plačilu oziroma račun o opravljenem nakupu smučarske vozovnice.
Odstop od nakupa ni mogoč iz naslednjih razlogov:
 • vremenske in/ali snežne razmere niso razlog za odstop kupca od pogodbe o nakupu smučarskih vozovnic  in ravno tako ne vplivajo na spremembo vrednosti ali trajanja kupljenih smučarskih vozovnic;
 • zaradi  zmanjšanega  obsega obratovanja smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru, ki je posledica pomanjkanja snega ali drugih nepredvidenih okoliščin, npr. vremenskih razmer, naravnih nesreč, tehničnih ovir, ipd.
 • Odstop od nakupa ni mogoč po prvem datumu veljavnosti smučarske vozovnice
7. Reklamacije
Kupec lahko uveljavlja reklamacijo storitve ( uporabe smučarske vozovnice, ki je predmet kupoprodajne pogodbe) izključno samo v času od prvega dneva veljavnosti smučarske vozovnice do 8 dni po zadnjem datumu veljavnosti smučarske vozovnice.
Kupec lahko vloži reklamacijo na spletni povezavi XXXXXX
V primeru reklamacije  se lahko kupec pred vložitvijo reklamacije posvetuje s prodajalcem preko e pošte prodaja@mojskipass.si ali na telefonski številki 00386 40252 800.
Prodajalec mojskipass* se obvezuje , da bo vse reklamacije pregledal in nanje podal odgovor v roku 8 dni od datuma prejema reklamacije.
Prodajalec mojskipass*  je dolžan obravnavati samo reklamacije, ki so oddane preko spletne povezave xxxxx in vsebujejo vse podatke , ki jih zahteva prodajalec na tej povezavi.
Mojskipass* spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Mojskipass* se po vseh močeh trudi izpolnjevati zagotavljanje učinkovitega sistema obravnavanja reklamacij in pritožb.
Mojskipass*  se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si mojskipass*  prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
Mojskipass* ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZlsRPS).
Mojskipass*, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
8. KONČNE DOLOČBE
Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.mojskipass*.si .
Mojskipass* si pridržuje  pravico kadarkoli, brez predhodnega obvestila spremeniti te splošne pogoje.
 
Zadnja objava splošnih pogojev: September 2021.
Sfun d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 118A, 1000 Ljubljana